پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مجوز نشر بازیهای رایانه ای
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: (Source) 1. بازی دو نسخه از اصل
قوانین و مقررات بالادستی بند سه ماده دو اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای- مصوبه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری موسسات و شرکت های تکثیر برنامه های ویدیویی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 77/11/18
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه تولید،مالکیت ،تکثیر،توزیع و بازیهای رایانه ای

1-تکمیل فرم مربوط در سایت www.Ebazi.org به همراه ارسال دو نسخه سورس بازی
2-بررسی اولیه و ارسال سورس بازی به سازمان اسرا جهت تکمیل شناسنامه بازی
3-طرح در شورا
4-صدور مجوز نشر
5-دریافت مجوز نشر