عنوان خدمات ارائه خدمات به بخش عمومی و خصوصی در زمینه شناسایی پیمانکاران آماری واجد صلاحیت آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مرکز آمار ایران نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین کارشناسان آماری شرکتهای آماری
مدارک لازم مدارک هویتی، تحصیلی، سوابق حرفه ای، قبولی در آزمون (اشخاص حقیقی)
مدارک هویتی، تحصیلی، سوابق حرفه ای اعضای هیئت مدیره شرکت و مدارک قانونی ثبت شرکت (اشخاص حقوقی)
قوانین و مقررات بالادستی برنامه ملی آمار، آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(پست الکترونیک)-(ارسال پستی)
غیرالکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)
عنوان خدمات ارائه خدمات به بخش عمومی و خصوصی در زمینه شناسایی پیمانکاران آماری واجد صلاحیت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مرکز آمار ایران
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین کارشناسان آماری شرکتهای آماری
مدارک لازم مدارک هویتی، تحصیلی، سوابق حرفه ای، قبولی در آزمون (اشخاص حقیقی)
مدارک هویتی، تحصیلی، سوابق حرفه ای اعضای هیئت مدیره شرکت و مدارک قانونی ثبت شرکت (اشخاص حقوقی)
قوانین و مقررات بالادستی برنامه ملی آمار، آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(پست الکترونیک)-(ارسال پستی)
غیرالکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

تشخیص صلاحیت کارشناسان و شرکت‌های آماری و ابلاغ رتبه آنان به منظور انجام فعالیتهای آمارگیری، مطالعات آماری، کارشناسی رسمی، داوری و مجموعه فعالیتهای حرفه ای در این حوزه در سراسر کشور

1- دریافت و بررسی مدارک متقاضی
2- تکمیل فرمها و استعلامهای مربوطه
3- صدور گواهی و رتبه بندی
4- تمدید زمان اعتبار و یا ارتقای رتبه