عنوان خدمات ارائه سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی(ژئودیتابیس های) سازمان آدرس وبگاه http://tsm.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاورمراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : معرفی نامه و کارت ملیاشخاص حقیقی : کارت ملی قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 01700000021710390020000170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
عنوان خدمات ارائه سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی(ژئودیتابیس های) سازمان
آدرس وبگاه http://tsm.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاورمراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : معرفی نامه و کارت ملیاشخاص حقیقی : کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 01700000021710390020000170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

عضویت در سایت جهت بهره برداری از سرویس های مکانی و تعیین نوع و محدوده اطلاعات مورد نیاز، پرداخت هزینه طبق بسته های پیشنهادی و دانلود داده های خریداری شده

<p>1- مراجعه به سایت http://tsm.ncc.org.ir 2- انتخاب داده 3- پرداخت هزینه به صورت الکترونیکی 4-دانلود محصول</p>
دریافت فرآیند گردش کار