عنوان خدمات ارائه خدمات تعیین موقعیت آدرس وبگاه http://217.218.133.169/RTK_DGPS/login.aspx
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی عموم مردم
مدارک لازم اشخاص حقوقی: معرفی نامه و کارت ملی
اشخاص حقیقی: کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
حضوری
عنوان خدمات ارائه خدمات تعیین موقعیت
آدرس وبگاه http://217.218.133.169/RTK_DGPS/login.aspx
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی عموم مردم
مدارک لازم اشخاص حقوقی: معرفی نامه و کارت ملی
اشخاص حقیقی: کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
حضوری

1. ارائه تصحیحات RTK/DGNSS تولید شده توسط شبکه ایستگاه های دائم کشور از طریق اینترنت به کاربران
2. ارائه اطلاعات مربوط به نقاط مبنایی ارتفاعی، ثقل و سه بعدی
3. پردازش برخط داده های خام گیرنده های GNSS کاربران در فرمت rinex و ارسال لیست موقعیت ایستگاه های اندازه گیری شده و دقت آنها به کاربر

ارائه اطلاعات مربوط به نقاط مبنایی ارتفاعی، ثقل و سه بعدی:
1- ثبت درخواست مشتری در دبیرخانه سازمان نقشه برداری
2- ورود به اداره امور مشتریان
3- مراجعه به متصدی فروش و گرفتن راهنمایی ومشاوره جهت انتخاب نقاط
4- انتخاب نقاط
5- صدور فاکتور و پرداخت وجه
6- دریافت نقاط
دریافت فرآیند گردش کار