عنوان خدمات ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی آدرس وبگاه http://www.isiri.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1- اظهار نامه کالا وارداتی
2- نتیجه آزمون
3- مدارک گمرک (قبض انبارو ...)
قوانین و مقررات بالادستی وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد (مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دیماه 1391(معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور) )
هزینه خدمت رایگان شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه))- (پست الکترونیک)-(تلفن همراه (برنامه کاربردی))-(پیام کوتاه)
غیرالکترونیکی
عنوان خدمات ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
آدرس وبگاه http://www.isiri.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1- اظهار نامه کالا وارداتی
2- نتیجه آزمون
3- مدارک گمرک (قبض انبارو ...)
قوانین و مقررات بالادستی وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد (مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دیماه 1391(معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور) )
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه))- (پست الکترونیک)-(تلفن همراه (برنامه کاربردی))-(پیام کوتاه)
غیرالکترونیکی

1- فرآیند صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
2- ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)

1- درخواست برای صدور مجوز
2- بررسی درخواست
3- ارسال به شرکت بازرسی جهت بازرسی و نمونه برداری
4- ارسال به آزمایشگاه جهت آزمون
5- صدور مجوز درصورت دارا بودن شرایط استاندارد
6- ارسال اطلاعات به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دریافت شناسه
7- اعلام شناسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اطلاعات مجوز به گمرک
دریافت فرآیند گردش کار