عنوان خدمات پاسخ به استعلامات گواهینامه های صادره آدرس وبگاه http://www.smtc.ac.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم مجوز پذیرش
- حکم کارگزینی
- ریزنمرات تحصیلی
- گواهینامه موقت (برای تبدیل گواهی موقت به دائم)
- تصویر شناسنامه
- فهرست فارغ‌التحصیلی
- مدرک تحصیلی
قوانین و مقررات بالادستی کلیه بخشنامه‌های آموزشی مربوط
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد )
عنوان خدمات پاسخ به استعلامات گواهینامه های صادره
آدرس وبگاه http://www.smtc.ac.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم مجوز پذیرش
- حکم کارگزینی
- ریزنمرات تحصیلی
- گواهینامه موقت (برای تبدیل گواهی موقت به دائم)
- تصویر شناسنامه
- فهرست فارغ‌التحصیلی
- مدرک تحصیلی
قوانین و مقررات بالادستی کلیه بخشنامه‌های آموزشی مربوط
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد )

صدور گواهینامه فارغ‌التحصیلان(گواهینامه دائم، المثنی، مفقودی) و پاسخگویی به استعلام‌های سازمانها و موسسات آموزشی

1- دریافت پرونده فارغ‌التحصیلان از دفاتر آموزش و پژوهش استانداری‌ها
2- بررسی کارشناسی مدارک
3-درصورت وجود نقص، اعلام به دفاتر
4- ثبت مشخصات آموزشی و سجلی در سیستم رایانه‌ای
5- چاپ گواهینامه
6-ارسال گواهینامه‌های صادره به دفاتر