عنوان خدمات اطلاع رسانی فرصت های سرمایه گذاری به بخش صنعت آدرس وبگاه http://dpli.ir/xQdXuO
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین کلیه سرمایه‌گذاران بخش صنعت و معدن(صنایع معدنی)
مدارک لازم این خدمت در واقع یک برنامه محسوب می شود و توسط معاونت برنامه ریزی مطالعه و تعیین می گردد لذا نیاز به مدارکی ندارد قوانین و مقررات بالادستی قانون تمرکز امور صنعت و معدن
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی
عنوان خدمات اطلاع رسانی فرصت های سرمایه گذاری به بخش صنعت
آدرس وبگاه http://dpli.ir/xQdXuO
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین کلیه سرمایه‌گذاران بخش صنعت و معدن(صنایع معدنی)
مدارک لازم این خدمت در واقع یک برنامه محسوب می شود و توسط معاونت برنامه ریزی مطالعه و تعیین می گردد لذا نیاز به مدارکی ندارد
قوانین و مقررات بالادستی قانون تمرکز امور صنعت و معدن
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی

در این فرایند با در نظر گرفتن بازار جهانی و میزان تولیدات داخلی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری تعیین و نهایی میگردد.

<p>1-مطالعه و بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت طی سنوات قبل 2-هماهنگی با وزارت متبوع در جهت اطلاع از سیاستها و برنامه های جدید 3-تشکیل جلسه با دستگاههای دولتی مرتبط و تشکلهای خصوصی همچون استانداری ، محیط زیست ،خانه صنعت و معدن استان و ...</p>