فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات اعزام کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات) آدرس وبگاه http://parvaz.umrah.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین زائرین عمره مفرده زائرین حج تمتع زائرین عتبات عالیات عراق
مدارک لازم گذرنامه - بلیط قوانین و مقررات بالادستی مصوبات شورای عالی حج
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی -سایر(اینترنتی - دفاتر استانی - دفاتر ایستگاه پروازی)
غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)
عنوان خدمات اعزام کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)
آدرس وبگاه http://parvaz.umrah.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین زائرین عمره مفرده زائرین حج تمتع زائرین عتبات عالیات عراق
مدارک لازم گذرنامه - بلیط
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات شورای عالی حج
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی -سایر(اینترنتی - دفاتر استانی - دفاتر ایستگاه پروازی)
غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)

با توجه به نوع سفر (هوایی - زمینی) عملیات صدور بلیط و صورتجلسه قطعی اعزام و خدمات مرزی انجام میگردد

1-مجوز صدور بلیط
2- صورتجلسه اعزام
3- خدمات مرزی