عنوان خدمات استعلام تعداد خطوط تلفن همراه آدرس وبگاه http://www.mobilecount.cra.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت
عنوان خدمات استعلام تعداد خطوط تلفن همراه
آدرس وبگاه http://www.mobilecount.cra.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است