عنوان خدمات آگاه سازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی آدرس وبگاه http://www.behzisti.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین عامه مردم
مدارک لازم قوانین و مقررات بالادستی ماده واحده تشکیل سازمان
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات آگاه سازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی
آدرس وبگاه http://www.behzisti.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عامه مردم
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده واحده تشکیل سازمان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

توانمندسازی اجتماع محور
- تامین مالی خرد
- برگزاری همایش (ابزار و کانال هستند)
- مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی
- تهیه فیلم در خصوص گروه هدف
- ایجاد غرفه در راهپیمایی ها به مناسبت های مختلف مانند 22 بهمن
- توزیع پمفلت، بروشور
- شرکت در نمایشگاه ها (نیروی انتظامی،هفته بهزیستی،وزارت بهداشت و درمان و ...)
- آگاه سازی جامعه هدف از طریق برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه
- ارائه خدمات تحلیل شده اطلاعات روز آمد عوامل خطر و محافظ آسیب های اجتماعی
- ارائه خدمات سلامت روان
- ارائه شیوه های سیاست گذاری و تدوین برنامه های پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی
- پایگاه های سلامت اجتماعی (خدمت نیست)
- ترویج رفتار مدنی
- پیشگیری از خشونت خانگی با تأکید بر همسر آزاری (نوعی آسیب اجتماعی اند)
- پیشگیری از آسیب های نو پدید(فضای مجازی) (نوعی آسیب اجتماعی اند)

1تعیین نوع آگاه سازی
2عقد قرارداد با مراکز تهیه کننده ابزار آگاه سازی ( رادیو، تلویزیون، شرکت های چاپی و ...)
3توزیع و پخش کالای و یا برنامه تولید شده بین مردم