عنوان خدمات صدور پروانه تولید کارگاهی آدرس وبگاه http://bpms.ichto.ir/
نام دستگاه اجرایی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین افراد حقوقی
مدارک لازم مطابق دستورالعمل های داخلی قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل و شیوه نامه های داخلی
هزینه خدمت رایگان شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
عنوان خدمات صدور پروانه تولید کارگاهی
آدرس وبگاه http://bpms.ichto.ir/
نام دستگاه اجرایی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین افراد حقوقی
مدارک لازم مطابق دستورالعمل های داخلی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل و شیوه نامه های داخلی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

نحوه صدور پروانه تولید کارگاه

<p>1- مراجعه به پرتال سازمان 2- تکمیل فرم درخواست تولید کارگاهی توسط متقاضی و ارایه مدارک 3- تشکیل پرونده، بررسی مدارک و بازدید حضوری از مکان 4- اعلام نتیجه به متقاضی 5- صدور مجوز تولید</p>
دریافت فرآیند گردش کار